Αρχικά, δημιουργούμε ένα ελκυστικό προφίλ για την οικίας σας, και ακολούθως το καταχωρούμε στο Airbnb, ενώ λίγο αργότερα κάνουμε το ίδιο στο  TripAdvisor για να καλύψουμε μια μεγαλύτερη ποικιλία από επισκέπτες. Στο προφίλ αυτό συμπεριλαμβάνουμε όλες εκείνες τις απαραίτητες πληροφορίες που θεωρούμε ότι θα προσελκύσουν περισσότερους υποψήφιους επισκέπτες, και κατόπιν συνεννόησης μαζί σας.