Αν και αυτού του είδους οι επισκέπτες, αποτελούνται κατά κανόνα από άτομα που σέβονται τον χώρο που επισκέπτονται και θεωρούνται ιδιαιτέρως ασφαλή,  εμείς κάνουμε όλη την απαραίτητη προεργασία για να διασφαλίσουμε την ακεραιότητα και ασφάλεια τους σπιτιού σας. Αν για κάποιο λόγο, και μετά από εκτενή ανάλυση του προφίλ του επισκέπτη και τις κριτικές που έχει λάβει, θεωρούμε ότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι για την ασφάλεια του σπιτιού σας, δεν εγκρίνουμε την κράτηση. Έτσι απλά.

Για μας η ασφάλεια του σπιτιού σας είναι το κύριο μέλημα μας, ακόμη κι αν χάσουμε χρήματα μέσω της μη προ-έγκρισης μιας κράτησης.