Σε περίπτωση ζημιάς ή φυσιολογικής φθοράς υλικών και εγκαταστάσεων (π.χ. σοβάδες λόγω υγρασίας), και εφόσον ο ιδιοκτήτης το επιθυμεί, αναλαμβάνουμε τον συντονισμό και επιμέλεια για την σωστή αποκατάσταση και αντικατάστασή τους όπου κρίνεται απαραίτητο

Είμαστε διαθέσιμοι για οτιδήποτε προκύψει και στεκόμαστε δίπλα σας σε όποιο πρόβλημα προκύψει με το ακίνητό σας. Αυτός είναι και ένας τρόπος εκτίμησης για την εμπιστοσύνη σας σε μας.