Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι η συμφωνία, διαχείριση και επίβλεψη κρατήσεων. Ειδικά στις περιπτώσεις που ένα ακίνητο έχει καταχωρηθεί σε παραπάνω από μια πλατφόρμες για μεγαλύτερη έκθεση σε δυνητικούς πελάτες, η επικοινωνία, η καταγραφή των κρατήσεων και μετά η ενημέρωση των υπολοίπων ημερολογίων ένα προς ένα για την αποφυγή διπλοκρατήσεων μπορεί να είναι τρομερά απαιτητικό ενώ απαιτούνται άριστες γνώσεις και εμπειρία. Εμείς διαθέτουμε όλα τα παραπάνω και ακόμη περισσότερα, ώστε να πετυχαίνουμε περισσότερες κρατήσεις για σας, χωρίς εσείς να σπαταλάτε χρόνο κι ενέργεια.